Blogi

Modernizing a tradition

Blog

Specializing in natural dyes is a decision that grew on me through years of experiments, but the final decision to drop everything else came twelve years ago, at the Symposium for natural dyes in France, where I understood that I am not alone with this passion.
Diving deep into the Matter, gathering knowledge, takes a lifetime, and one feels that there’s just more to discover as long as one goes on…
I feel that if I can contribute to at least a small change of course with the way the world seems to be going, I can best do it in the field that I know something about, textiles and colors. Work is always giving one’s time for something, however passionate one feels about it. It this way I know I am lucky, but believe me, getting here has taken some effort.

More…


Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on myöntänyt Design Vasko Oy:lle valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annetun lain (9/2014) nojalla yrityksen kehittämisavustusta Euroopan aluekehitysrahastosta.
Tukea on myönnetty Luonnonväreihin erikoistuvan värjäämön perustaminen ja kotimaisen villamateriaalin saatavuuden vahvistaminen -hankkeelle ajalle 31.05.2021 – 31.08.2023.
Tavoitteena 12.1 Pk-yritystoiminnan vahvistaminen erityisesti digitalisaation ja vihreän talouden näkökulmasta
Hankkeeseen liittyvä EU-ohjelma: Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelma.