Etiskt val

Lokal produktion mot slit-och-slängkultur

Aurinkokehräs bärande tanke är att erbjuda en heltäckande hållbar produkt, ett med en transparent tillverkningsprocess giftfritt producerat textilmaterial. Material och produktionsprocessen har man strävat till att planera så, att människor och miljö belastas de så lite som möjligt. Inhemska material stöder den lokala textilproduktionen och kunnandet samt stärker den lokala ekonomin.

Största delen av den ull som används i Finland kommer från utlandet, medan en stor del av den ull som produceras i Finland går förlorad på grund av fårgårdarnas brist på resurser. Textilproduktionen har till stor del flyttats över till länder där man har dålig övervakning av arbetsförhållandena och där färgning och övrig behandling av textiler belastar både miljön och textilarbetarnas hälsa. Dessutom är mikroplasten, en ohållbar användning av naturresurserna samt klimatförändringarna en tråkig baksida av den snabbt ökande konfektionsindustrin som favoriserar slit-och-slängmentaliteten.

Ett steg mot en rättvisare och mer transparent produktionskedja är nödvändig för att vi tillsammans ska kunna påvisa att även andra lösningar är möjliga!

Hållbar ull som material

Aurinkokehräs garn, som tillverkas av finsk, industriellt obehandlad ull, spinns och färgas i Finland.

Ullproduktionen är internationellt förenad med många problem i fråga om miljön och behandlingen av djuren, såsom den för fåren smärtsamma mulesing-behandlingen, den erosion som enorma hjordar förorsakar samt utsläppen av skadliga kemikalier i samband med behandling av ullen. På små inhemska fårgårdar uppstår inte dessa problem, finsk fårull som inte är industriellt behandlad kan därför anses vara ett hållbarare val. Dessutom är ullproduktionens konsumtion av vatten och energi liten i jämförsele med den för bomull, viskos och många syntetfibrer  ̶  så även i detta avseende är det ett hållbarare val.

Som material är ullen långlivad. Eftersom ullplagg inte behöver tvättas ofta  ̶   de kan rengöras genom vädring  ̶   blir även miljöpåverkningen, behovet av energi och vatten, liten under användningen. (Ytterligare information om skötsel av ull här.) I motsats till fleece, som ofta används som ett värmande mellanskikt i stället för ull, lösgörs det vid tvätt av ullplagg naturligtvis inte mikroplast som belastar vattendragen.

Giftfritt behandlad ull

Aurinkokehräs produkter färgas med naturfärgämnen, man gör det antingen själv eller i samarbete med ett inhemskt färgeri.  Många av de färgämnen Aurinkokehrä använder är ekocertifierade och de innehåller inte tungmetaller eller andra för miljön skadliga ämnen. De färgämnen som används är både för miljön och färgaren säkrare än de syntetiska reaktivfärgerna. Aurinkokehräs garn har inte heller för miljön belastande superwash-behandling.

Närproduktion som värnar om kulturarvet

De närproducerade Aurinkokehrä-garnen värnar om tusentals år gamla traditioner för naturfärgning av tyg och material. När produkten har  ̶  börjande med materialet  ̶  producerats och tillverkats i Finland, är hela produktionskedjan transparent: ullen som kommer från små fårgårdar, spinns i Hiirola och färgas i Ingå och Ekenäs. På detta sätt bibehålls även textilbranschens kunnande i Finland. Färgämnena åter kommer från en tillförlitlig producent i Frankrike.

Det finska fåret har å sin sida stor betydelse som en del av det levande kulturarvet, det upprätthåller värdefulla vårdbiotoper samt även ekosystem som på grund av förändringar inom lantbruket blivit hotade.