Färgare

Aurinkokehrä kom till av en kvinnas passion att skapa en sund och trygg produkt, som varken skadar människan eller naturen


Anna Vasko

Textildesigner, färgare och utbildare

För mig är etik och ekologi ett alltomfattande levnadssätt och filosofi. Jag vill skapa en ny, heltäckande hållbar textilkultur omfattande både kläder och hemtextilier – för att inte tala om textilerna i offentliga utrymmen. Det betyder bland annat användandet av hållbart, rent och inhemskt material, användandet av möjligast lite skadliga kemikalier, bra skötsel av färdiga kläder samt minskning av mängden textilavfall. Därför har jag valt ull från finska får samt därav i Finland tillverkat kamgarn, som jag själv färgar i mitt färgeri i Ingå eller i samarbete med ett inhemskt färgeri.

Så länge jag kan minnas har jag varit intresserad av färger och färgning. Ända från 80-talet har naturfärgerna varit det gällande, men det år 2011 i Frankrike arrangerade symposiet för naturfärger ISEND blev vändpunkten: de kontakter som knöts där, t.ex. med producenterna av naturfärger, blev upptakten till Aurinkokehrä. Då man färgar med naturfärger måste man mycket noga känna till hur färgerna beter sig för att få den önskade nyansen. För examensarbetet (på finska) vid mina vuxenstudier undersökte jag naturfärger och utvecklade min receptbank varur Aurinkokehräs färgkollektion uppstod.

Jag har under en lång tid studerat och jobbat med färgning och tygtryck. Efter det jag blivit överkänslig för vissa syntetiska färgningskemikalier, beslöt jag att helt övergå till att endast använda naturliga färgämnen som inte skadar varken människan eller naturen. Jag vill erbjuda ett sunt, giftfritt producerat textilmaterial vars produktionsprocess jag känner till i sin helhet.

Undervisning samt sakkunskap om färgning med naturfärger samt tygtryck

Förutom service beträffande färgning erbjuder jag även kurser och workshops samt förmedlar naturfärgmaterial. Jag följer noggrant med internationell forskning samt utvecklingsarbete beträffande naturfärger, och har till min glädje kunnat konstatera att numera erbjuds många intressanta möjligheter. Jag erbjuder planeringsservice samt kurser för färgning med naturfärger samt för tygtryck. Jag är även villig att hålla föredrag samt att diskutera med intresserade grupper. Ta kontakt!