Undervisning samt sakkunskap om färgning med naturfärger samt tygtryck

Förutom service beträffande färgning erbjuder jag även kurser och workshops samt förmedlar naturfärgmaterial. Jag följer noggrant med internationell forskning samt utvecklingsarbete beträffande naturfärger, och har till min glädje kunnat konstatera att numera erbjuds många intressanta möjligheter. Jag erbjuder planeringsservice samt kurser för färgning med naturfärger samt för tygtryck. Jag är även villig att hålla föredrag samt att diskutera med intresserade grupper. Ta kontakt!

Coming up courses