Kollektion

Aurinkokehrä betyder ungefär ”Solspunnet”, men hänvisar även till urgamla solsymboler. De läckra nyanserna i kollektionen kommer från etiskt och ekologiskt producerade naturfärgämnen, tryggt och giftfritt. Den hållbara, rena, mjuka ullen kommer huvudsakligen från finska lantrasfår. Ullens naturliga färger kompletterar och fördjupar nyanserna från växtvärlden. Ullen kommer från små gårdar och för kamgarnet väljs bara den finaste kvalitén. De korta fibrerna kammas bort. Detta bidrar till att Aurinkokehrä garnen är speciellt mjuka.

Sockgarnet är ett kardgarn av 100% finsk ull är utvecklat för att hålla, genom att blanda två olika lokala ullsorter, samt med spinnings teknik.

De handfärgade garner finns att få i fyra olika tjocklekar:

  • Det grövre fyrtrådiga kamgarnet, DK passar för handstickning: 110 x 4 tex, 210m / 100g (stickor 3-5),
  •  Det tunnare tretrådiga kamgarnet, Fingering passar t. ex. för sjalar, fingervantar och även maskinstickning: 90 x 3 tex, 360m / 100g (stickor 2 – 4)
  • “Spetsgarn” Laceweight, som säljs i nystor på +50 g: 90 x 1 tex, ca.600 m / 50 g.
  •  Det tvåtrådiga kamgarnet kommer på små koner på 1000m, och lämpar sig bra till varp i vävning, men även virkning och stickning på maskin. (90 x 2 tex. n. 180g / 1000m)
  • 100% ull sockgarn, tvåtrådig kardgarn (n. 100m / 50g)

Växtfärgerna, som är ekologiska och etiskt producerade, har under hundratals år använts på grund deras hållbara egenskaper. Färgen fixeras med alun, som är ett giftfritt betningsmedel.

För färgning av kollektionen används extrakter från så kallade Grand Teint -färger, de bästa möjliga.

Indigo

Från Indigofera tinctoria eller centralamerikanska Indigofera suffruticosa –växternas blad extraheras indigofärg genom att lösa upp förstadiet Indigan i vatten och sedan oxidera fram pigmentet. Färgen är inte vattenlöslig, så man reducerar och oxiderar färgämnet under färgningsprocessen, som kallas för kypfärgning. Processen, som görs separat, är mer krävande än färgning med betningsmedel, såsom man gör med andra växtfärger.

Aurinkokehräs garn färgas med mexikansk Fair Trade producerad indigo.

Reseda

Reseda luteola – latinska namnet hänvisar till luteolin, ett starkt och hållbart gult färgämne, som finns i växten. Den har odlats för färgningsändamål genom historien, särskilt för att den ger klar, vacker grön vid överfärgning av indigo.

Krapp

Färgämnet utvinns från rötterna av Rubia tinctoria växten, som är släkt med t.ex. vitmora. Den ger starka varma röda nyanser.

Koschenill

Den klara och kalla röda färgen färgas med koschenill, som utvinns från skalen av peruanska sköldlusen Coccus cacti, som lever på kaktusblad. De härstammar från Sydamerika, och färgen används nuförtiden mycket för kosmetika.

Ull från Finsk lantras – Finnwool

Kamgarnet, som spins hos Pirtin Kehräämö av finsk lantras fårull (ibland används lite ull från korsras). Finska finullsfår en mjuk och fin ullkvalitet. Ullen finns i många vackra naturfärger, som utgör grunden för Aurinkokehrä – garnens nyanser. Obehandlad ull skall hanteras varsamt så att den inte tovar. Förvara garnet luftigt, inte i direkt solljus, och skydda det från skadeinsekter naturligt med till exempel cederträolja eller -bitar. Andra garnsorter spins på olika lokala spinnerier.

Tvätt och vård

Vissa naturliga färgämnen är känsliga för växlingar av pH värdet, och färgen kan förändras om man tvättar med starka alkaliska tvättmedel. Även ullen mår bättre av ett svagt surt tvättbad. Vi rekommenderar därför tvätt med ekologiska, neutrala fintvättmedel.

Färgning med naturliga färgämnen är en långsam process, och det tar tid för färgen att fästa sig på fibern. I första tvätten kan lite färg ännu fälla, men utan betningsmedel fixerar den sig inte på andra fibrer.

Lokal produktion mot slit-och-släng kultur

Aurinkokehräs bärande tanke är att erbjuda en heltäckande hållbar produkt, ett med en transparent tillverkningsprocess giftfritt producerat textilmaterial. Material och produktionsprocessen har man strävat till att planera så, att människor och miljö belastas de så lite som möjligt. Inhemska material stöder den lokala textilproduktionen och kunnandet samt stärker den lokala ekonomin.

Största delen av den ull som används i Finland kommer från utlandet, medan en stor del av den ull som produceras i Finland går förlorad på grund av fårgårdarnas brist på resurser. Textilproduktionen har till stor del flyttats över till länder där man har dålig övervakning av arbetsförhållandena och där färgning och övrig behandling av textiler belastar både miljön och textilarbetarnas hälsa. Dessutom är mikroplasten, en ohållbar användning av naturresurserna samt klimatförändringarna en tråkig baksida av den snabbt ökande konfektionsindustrin som favoriserar slit-och-släng mentaliteten.

Ett steg mot en rättvisare och mer transparent produktionskedja är nödvändig för att vi tillsammans ska kunna påvisa att även andra lösningar är möjliga!

Ullproduktionen är internationellt förenad med många problem i fråga om miljön och behandlingen av djuren, såsom den för fåren smärtsamma mulesing-behandlingen, den erosion som enorma hjordar förorsakar samt utsläppen av skadliga kemikalier i samband med behandling av ullen. På små inhemska fårgårdar uppstår inte dessa problem, finsk fårull som inte är industriellt behandlad kan därför anses vara ett mera hållbart val. Dessutom är ullproduktionens konsumtion av vatten och energi, liten i jämförelse med den för bomull, viskos och många syntetfibrer ̶ så även i detta avseende är det ett hållbarare val.

Som material är ullen långlivad. Eftersom ullplagg inte behöver tvättas ofta ̶  de kan rengöras genom vädring ̶  blir även miljöpåverkningen, behovet av energi och vatten, liten under användningen. (Ytterligare information om skötsel av ull här.) I motsats till fleece, som ofta används som ett värmande mellanskikt i stället för ull, lösgörs det vid tvätt av ullplagg naturligtvis inte mikroplast som belastar vattendragen.

Närproduktion som värnar om kulturarvet

De närproducerade Aurinkokehrä-garnen värnar om tusentals år gamla traditioner för naturfärgning av tyg och material. När produkten har ̶ börjande med materialet ̶ producerats och tillverkats i Finland, är hela produktionskedjan transparent: ullen som kommer från små fårgårdar, spins i Hiirola och färgas i Ingå och Ekenäs. På detta sätt bibehålls även textilbranschens kunnande i Finland. Färgämnena åter kommer från en tillförlitlig producent i Frankrike.

Det finska fåret har å sin sida stor betydelse som en del av det levande kulturarvet, det upprätthåller värdefulla vårdbiotoper samt även ekosystem som på grund av förändringar inom lantbruket blivit hotade.